Видове турбини

Видове турбини

Waste Gate & VNT


С увеличаване оборотите на двигателя , се увеличава и изгореното количество гориво за единица време, а от там и количеството изгорели газове (както и скоростта им). Колкото повече изгорели газове минават през топлата перка (турбинната част), толкова повече я задвижват (върти се с все по-високи обороти). Това значи, че и студената перка се върти с по-високи обороти и нагнита повече въздух в мотора. В резултат на всичко това се натоварва турбокомпресора, което води до неговото разрушаване. За да не се стига до повреда, е нужен механизъм, който да предотвратява претоварването на турбото, като регулира оборотите и налягането му в безопасни граници. Този механизъм се нарича разтоварващ механизъм или управление на турбото.

Турбините използвани при двигателите с вътрешно горене се различават главно по вида управление на турбото.

 

 

1. Waste Gate

Waste Gate (уестгейт) наричаме байпасен клапан, който с отварянето си пропуска част от изгорелите газове през канал и така тези газове заобикалят топлата перка и отиват право в генерацията. По този начин количеството изгорели газове, които задвижват перката на турбото остава константно. Колкото повече се вдигат оборотите на мотора, толкова повече Уестгейта се отваря и отвежда все повече изгорели газове право в генерацията (тоест тези газове не минават през топлата перка и не оказват никакво влиание върху работата на турбото)

Моля, не бъркайте вакuумния клапан, който задвижва Уестгейта със самият Уестгейт!
 


 


 

2. Турбокомпресор с променлива геометрия - VNT

При този тип турбо (с променлива геометрия) регулирането на налягането не се контролира с Уестгейт клапан, а чрез механизъм известен като променлива геометрия VNT. Около топлата перка (турбинната перка) са наредени лопатки, които се движат. Тези лопатки променят сечението на потока изгорели газове, което влияе на скоростта, с която газовете достигат перката. Подобна аналогия можем да направим с маркуч пръскащ вода ....като го затапим с палец струята става с по-малко сечение, но с по-голяма скорост. Увеличената скорост на газовете задвижва турбинната перка с по-голяма скорост при същия дебит изгорели газове. Паралелно с това, лопатките насочват изгорелите газове към външната (периферната) част на перката, с което се упражнява по-голям въртящ момент към оста (центъра на перката) и така тя бързо се развърта. Когато лопатките са отворени, струята на газовете е с ниска скорост . Колкото повече се увеличават оборотите, толкова повече се отварят лопатките и така се получава еднакво налягане на турбината при различно количество изгорели газове. Този вид турбини НЯМАТ уестгейт. Лопатките се задвижват от лостче, чийто край е захванат отново към вакуумно клапанче (вакуумен актуатор) или от електромотор (електронен актуатор). Турбокомпресорите с променлива геометрия имат значитално по-малка турбо дупка от waste gate турбините. Използват се обаче единствено при дизелови мотори, защото финните елементи на тази система не издържат на прекомерно високи температури и затова са негодни за бензинови двигатели.
 На следният видеоклип е показана нагледно работата на един турбокомпресор с променлива геометрия.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ