Turbotest Pro® Стенд

Turbotest Pro® Flowbench - стенд за тест, настройка и разработване на турбокомпресори

Ремонта на един турбокомпресор не приключва с неговото балансиране. Модерните турбини са снабдени със сложни механизми за следене и управление на тяхната правилна работа. Официалното становище на световните лидери KKK Borg Warner, Garrett, Holset, IHI и т.н. е, че при ремонт на турбо с променлива геометрия е невъзможно да се постигне качеството на заводско настроено турбо, защото е невъзможно да се настрои и провери променливата геометрия без специална апаратура.
Това е така, но не важи за нас, защото Адлер Турбо разполага с такава апаратура. 

С неприкрита гордост можем да твърдим, че разполагаме с ДИНАМИЧЕН flowbench - Cimat Turbotest Pro® - единствения на пазара динамичен стенд за тест и настройка на турбокомпресори! 


Cimat Turbotest Pro® е уникална по рода си машина , патентирана и налична само при CIMAT !

Чрез този стенд можем на настроим променливата геометрия (пневматичен или електронен актуатор, както и органичителния болт) по динамичен път вземайки предвид налягането, което прави компресорната част на турбото измерено на входа и изхода, дебита на газовете минаващи през турбинната и компресорната част и всичко това отчетено спрямо оборотите на турбокомпресора. По време на работа турбокомпресора се смазва с предварително загрято двигателно масло и под нужното налягане.

С две думи, машината симулира работата на двигател, като по този начин измерва и анализира всички важни параметри в реални условия и натоварване. 

Съществуват много подобни машини на пазара като Turbotechnics VTR, Turboclinic VNT Analizer и т.н., но НИКОЯ от тях не върши дори и половината, което може Turbotest Pro®. Основната разлика се състои в това, че те правят само статичен тест или казано иначе, при тях се блокират перките да не се въртят и се мери само количеството въздух преминаващо през променливата геометрия за единица време.

 


1. Tест и настройка на актуатора и ограничителният болт на турбото. 

Всеки турбокомпресор е снабден с разтоварващ налягането механизъм (изключение правят някои турбини за големи дригатели). Този разтоварващ механизъм се управлява посредством така нареченият актуатор (разтоварващ клапан). При по-старите турбини актуатора е пневматичен и работи с вакуум или въздух под налягане, докато при по-новите е електронен и представлява електромотор. От актуатора се определя кога и колко да бъде отворена променливата геометрия или уестгейта (използваните термини са описани в секция "турбокомпресори") .

 

Задължително условие за правилната работа на една турбина е функциониращ актуатор. Пневматичните актуатори често гният и трябва да бъдат сменени, а все по често и електронните дават дефекти. При смяната е необходима фина настройка. Неправилната настройка на актуатора води до преждевременно претоварване и счупване на турбото или до неправилна работа, при което автомобила няма мощност. Много от хората рециклирали турбина в България са се сблъсквали с проблема на "невървяща кола" след смяна на турбото. Почти винаги това се дължи на зле настроен актуатор и ограничителен болт. За правилна настройка и проверка на всеки един актуатор е нужна специална техника като Turbotest Pro®. 

Turbotest Pro® разполага с база данни съдържаща всички параметри за настройка и работа на почти всички турбини. Базата данни непрекъснато расте. С Turbotest Pro® се гарантира стопроцентово съвпадение с изискванията на производителя. Изключва се възможността от грешка при измерването, защото настройката се извършва динамично въз основа на дебита което прави излишно измерването на дължината на актуатор и болт, всичко се свежда до правилното достигане на съотношенията дебит, налягне и обороти. 
 

 


2. Tест и настройка на турбокомпресори, които с цел тунинг са модифицирани от електронен към пневманичен актуатор . 

Всеки, който в деншно време се е занимавал със силов туинг на дизелов автомобил се е сблъсквал с турдно адаптиране на турбото към автомобила. Широко разпространено е да се изполват модерни големи турбини с електронен актуатор за тунинг (повишаване ан мощността) на по-малки двигатели. За да работят обаче е нужно да се премахне електронния актуатор и да се замести с вакуумен и тук идва най-голямата трудност в това как да настроим актуатора и ограничителния болт (които сме добавили, за да може да работи на вакуум). Ако променливата геометрия затваря прекалено много, се стига го много високо обратно налягане на изгорелите газове и турбото буквално става тапа за двигателя (геометрията пропуска прекалено малко газове), като драстично се влошават ефективността и мощността. Същевременно ако е прекалено отворена, не може да се достигне исканото налягане или турбото е прекалено мудно с огромна турбодупка и спортният автомобил едва се движи. 

Правилна настройка на променливата геометрията, без да нарушаваме дебита на турбинната част (тоест без да повишим back pressure-a) и същевременно да извлечем максимума от компресорната част е възможен ЕДИНСТВЕНО чрез динамична настройка направена с Turbotest Pro® ! 
 

 

 


3. Compressor performance test - тест на компресорна мощност. Защо нашите хибриди са по-добри ? 

Поредната уникална функция на тази машина е проверката на компресорната мощност. При този тест турбото се ускорява от 0 об/мин. до номиналните му работни обороти, като през това време се измерва количеството въздух, което засмуква. При този тест може да се провери дали турбото има нужната компресорна мощност или с други думи, какъв дебит прави спрямо обороти. Този тест е абсолютно задължителен в случаите когато има повреди по студения охлюв (компресора). С него проверяваме дали студения охлюв и студената перка (компресорно колело) си вършат както трябва работата.

Перформънс теста е незаменима част при разработката на хибридни турбокомпресори.
При хибридите се разстъргва студения охлюв и се слага по-голяма перка. Чрез теста е възможно да проверим дали охлюва е разстърган правилно и дали е избрана подходяща перка. Ако хлабината между перката и стените на охлюва е прекалено голяма компресорната мощност ще падне, въпреки по-голямата перка. 
С помоща на на тази функция можем да тестваме различен дизайн на компресорните перки и да изберем оптималната за нас. В случаите на bi-turbo мотори е нужно двете турбини да имат еднаква мощност, защото в противен случай ще натоварват мотора по различенначин и ще се стигне до проблеми. С Turbotest Pro® сме сигурни, че и двете турбини имат еднаква мощност. Измервайки дебита спрямо оборотите, виждаме какво сме постигнали с препработката на турбото, колко по-голям дебит сме постигнали и така знаем на какво натоварване може да работи турбото, а това е незаменима помощ в понататъшните настройки и експлоатация на автомобила.

Перформънс теста е абсолютна гаранция за качеството на хибридната турбина, доказателство за повишена компресорна мощност и незаменима част от контрола на качеството (quality control) в Adler Turbo.

Досегашната практика в България е да се разстъргват и правят хибридни турбини "на око" с липсваща настройка и неясни резултати. При такива условия е невъзможно подържането на еднакви стандарти за качество. Често се оказва че две на пръв поглед еднакви хибридни турбини, правени от една и съща фирма имат различна мощност. Това се дължи на правилото "тука има, тука нема" - невъзможността и нежеланието да се провери и гарантира еднакво качество при изработка на хибрида. 

Чрез огромни инвестиции в техника и персонал, Адлер Турбо поставя нов мащаб в разработката и качеството на хибридни турбини в България! 

 

 

Единствено в Адлер Турбо всеки наш клиент получава графика удостоверяваща правилната настройка на турбокомпресора и доказваща нужната компресорна мощност! Въпреки скъпите инвестиции Адлер Турбо не прави компромиси с техниката, за да оправдаем доверието на клинетите си!

Следния видеоклип показва кратко ревю на машината, показвайки настройка на турбо с електронен актуатор. Не са показани възможностите за работа с хибриди, но скоро ние сами ще направим такова видео :)

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ