Ремонти

Адлер Tурбо предлага качествен ремонт на всички видове турбокомпресори. Само в Адлер Турбо можете да получите комплексно обслужване, включващо всичко свързано с вашето турбо! 
 

Какво правим преди ремонт на вашият турбокомпресор?

  • Предварителна диагностика на автомобила, целяща да установи как работи турбокомпресора. По този начин се избягва излишен ремонт на турбото, в случаите когато проблемът не е свързан с него.

  • Монтаж / Демонтаж на вашето турбо. Не е нужно да се занимавате с други фирми и лично да носите турбокомпресора за ремонт. Ние поемаме всичко, като така пестим от вашето ценно време.

 

Процес на ремот - рециклиране.

Рециклирането на турбо се състои от няколко етапа :

1. Почистване на груби замърсявания. 
След демонтажа турбото се разглобява на съставни части и се почистват груби замърсявания като масло, прах и сажди.

2. Фино почистване.
Частите минават през пясъкоструен апарат, с което се отстраняват ръжда и упорити замърсявания до блясък.

 

3. Оглед и замервания.
Всички части внимателно се преглеждат и се правят необходимите замервания (дебелина на ос,диаметър на отвора в централното тяло и д.р), като по този начин се преценява кои части трябва да бъдат заменени. 

4. Смяна на части.
В зависимост от амортизацията и дефектите на турбото съществуват няколко видa ремонт :

4а. Смяна на ремонтен комплект.
Aко основните компоненти (ос,перки,корпуси ) не са повредени, се заменят частите, съдържащи се в ремонтния комплект. Сам по себе си ремонтният комплект съдържа втулки, аксиален лагер, сегменти, уплътнения.
 

4б. Частичен ремонт. 
Това е ремонт, включващ подмяна на ремонтен комплект, както и подмяна на определени части (ос, лагерно тяло, перка, диск към компресорната част, охлюви), които са износени над допустимите норми! 

4в. Смяна на централно тяло. 
Когато старото турбо е силно повредено, се подменя почти цялата турбина (централното тяло), като от старата турбина се използват само корпусите (охлювите).

Адлер Турбо използва оригинални ремонтни комплекти и резервни части, произведени от лидерите в бранша !


5. Баланс 

Най-важната част в процеса на рециклиране е балансирането на турбокомпресора. Модерните турбини развиват скорост на въртене до 300 000 об/мин. Тази висока скорост на въртене изисква перфектен високоскоростен баланс. Всяка турбина, която не е балансирана, ще се счупи много бързо, защото високоскоростният дисбаланс създава силни вибрации, разрушаващи основните части на турбината. За целта Адлер Турбо се сдоби с най-модерният в света балансиращ стенд за турбокомпресори - CIMAT VSR48 TWIN BIG , който е абсолютна гаранция за перфектен баланс. 
(повече за нашето оборудване можете да прочетете в секция турбосервиз)

За да изпълним и надминем изискванията за баланс на производителите, всяка турбина, рециклирана в Адлер Турбо минава през 3 важни етапа на баланс: 

5а. Нискоскоростен баланс. 
Сглобената турбина се монтира в дясната част на турбостенда, предвидена за ниско и средноскоростен баланс. Турбото се развърта до около 10 000 об/мин. и с помощта на специални лазерни сензори се регистрира дисбаланса на двете перки. При този етап на баланс се балансират както компресорната, така и турбинната (топлата) перка (правят се корекцции и по двете перки), нещо, което можете да намерите само при Адлер Турбо. 

5б. Средноскоростен баланс. 
Този балансиращ процес по своята същност е идентичен с нискоскоростният баланс, използва се същият уред, но турбото се развърта до 40 000 об/мин. На този етап се проверява дали турбото харчи масло (функция, налична единствено при CIMAT TWIN). Успешният средноскоростен баланс е изключително важен за качественото и безопасно провеждане на високоскоростният баланс. 

5в. Високоскоростен баланс. 
Финалният етап в процеса на балансиране е високоскоростния баланс. При него турбината се монтира в лявата част на стенда, където се регистрират вибрации (дисбаланс) посредством модерна VSR ( Vibration Sorting Ring) технология. Чрез магнитни сензори се улавят най-финните вибрации. На този етап турбото се развърта до максимално постижимата си скорост ( при някои до 300 000 об/мин.). 

При всички етапи на баланс, турбостендът захранва турбината с предварително загрято моторно масло под нужното налягане, като така се гарантира безопасността на лагерите и теста се извършва в условия, наподобяващи работния процес. Притокът на масло започва малко преди въртенето на турбината и завършва малко след пълното спиране на перките.

За всяко балансирано при нас турбо се издава сертификат (графика) от балансиращият турбостенд, удостоверяваща прецизният баланс.

6. Настройка на променливата геометрия (или wastegate) , динамичен тест на турбото и перформънс тест на компресорната част. 

Правилната и безопасна работа на турбото зависят пряко от работата на разтоварващите механизми. Разтоварващи механизми са променливата геометрия и wastegate клапан (байпасен клапан). Чрез тези механизми налягането на турбото се поддържа в безопасни граници. Wastegate-а и променливата геометрия се управляват от пневматичен или електронен клапан, наречен актуатор.

От правилната настройка на актуатора и ограничителният болт (при наличие на такъв) зависи цялата работа на турбото. За да не оставяме нищо на случайността, ние се оборудвахме с уникалният по рода си 
Cimat Turbotest Pro® Flowbench - стенд за тест, настройка и разработване на турбокомпресори способен да работи с всички видове пневматични (вакуум и налягане) и електронни актуатори.

(повече за нашето оборудване можете да прочетете в секция турбосервиз)


По този начин можем да настроим всяко турбо по заводски спецификации, като така осигурим правилното му функциониране. При провеждането на реален дианмичен тест, стенда тества турбокомпресора диамично, симулирайки истински двигател и по време на този тест се следят всички важни параметри гарантиращи правилната работа на турбото. 

След успешно проведени настройки на управляващия механизъм и проведен динамичен тест, се прави Compressor performance test - тест на компресорна мощност. При този тест турбото се ускорява от 0 об/мин. до номиналните му работни обороти, като през това време се измерва количеството въздух, което засмуква. При този тест може да се провери дали турбото има нужната компресорна мощност или с други думи, какъв дебит прави спрямо оборотите на ротора (каква работа върши). 

Перформънс теста е абсолютна гаранция за качеството на рециклираната турбина, доказателство за заводска компресорна мощност и незаменима част от контрола на качеството в Adler Turbo.
 

Всяко турбо, настройвано при нас, получава принтирана графика (сертификат) за правилната му настройка и диаграма на компресорната мощност, гарантиращи 100% съответствие със заводските стандарти!
Такъв документ получавате само и единствено в Адлер Турбо! 

След провеждането на гореописаните процедури, вашето турбо е готово за нов живот. 

 

Стъпки след рециклиране на турбото

1. Внимателен монтаж на рециклираното турбо
При монтажа на ремонтираното турбо е нужно да се използват нови гарнитури и да се направи оглед на маслените магистрали и тяхното правилно свързване. Също така е добре да се направи оглед на изпускателната система, с цел установяване на запушен катализатор или филтър за твърди частици. Извършва се промивка и издухване на всички въздуховоди , както и на интеркулера, с цел премахване на остатъчни части (парчета или отломки), получени при счупването на турбото. Такива парчета могат да съсипят ремонтираното турбо. Прави се проверка на всички вакуумни маркучи и спукани въздуховоди - спукан кулер, сцепен маркуч, хлабави скоби и д.р.
Всички тези неща може да бъдат проверени на място в Адлер Турбо. 

2. Финална диагностика. 
След правилен монтаж на турбокомпресора е нужно да се направи качествена диагностика , която да потвърди правилната работа на турбото, двигателя и управляващите го механизми.

Важно: Проблеми в двигателя, изпускателната система и някои управляващи клапани могат да повредят вашето турбо. Правилната работа на всички тези компоненти е необходимо условие за безупречната работа на ремонтирания турбокомпресор. Финалната цялостна диагностика е изключително важен процес , който за съжаление често бива пренебрегван. Нужната диагностика може да бъде извършена от нашите специалисти в Адлер Турбо.


3. Тест на динамометричен стенд - Dyno (опционално). 
Препоръчително е автомобила да се тества на динамометричен стенд (dyno) , с който да бъде натоварен до краен предел. Чрез този тест се проверява поведението и издръжливостта на двигателя и турбото. Принадлежащият към dyno-то газ анализатор тества работата на двигателя и изпускателната система в реални условия. С помощта на dyno-то може да бъде открит неграмотно направен чиптунинг, който представлява сериозна опастност за вашето турбо.


Забележка : Чиптунинг направен в Адлер Ауто по НИКАКЪВ начин не представлява опасност за ''здравето'' и гаранцията на вашето турбо. Адлер Турбо разполага с най-модерният в света диностенд, с помощта на който можете да тествате колата си. 

Възползвайте се от нашите пакетни услуги, за да спестите излишни главоболия, време и пари, запазвайки пълна гаранция.

 

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ