"Бяла стая"

Бяла (чиста) стая - clean room assembly

Модерните автомобили стават все по-сложни и трудни за ремонт. Съществуват редица автомобилни системи, при които чистотата на помещението за сглобяване на отделни компоненти е от кардинално значение. Тъй като сградата на Адлер Турбо е проектирана специално за целите на фирмата , разполагаме с отделно помещение, което наричаме "Бяла стая" или "Чиста стая". Това е помещение в което наличието на прах и мръсотия е сведено до минимум. Така е почти невъзможно, при сглобяването на чувствителни към прахта системи, да попадне прах или други чужди тела. Сглобяването на една турбина (по особено на лагерите) е важно да бъде изпълнено в такова помещение. Само така може да се елеминират повреди по лагерите в следствие на неправилно сглобяване. Такова помещение е нужно и при сглобяването на рейсингови двигатели, фини електронни системи и др.

Адлер Турбо се гордее с "бялата стая" с която разполага , още една причина да ни се доверите!

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ